fbpx

Chuyện Lạ

Huyền bí
Chiếc bồn cầu vàng 140 tỷ đồng bị đánh cắp trong vòng 3 phút ở cung điện được canh gác cẩn mật còn hơn nhà tù
Chuyện tâm linh huyền bí qua lời kể của những người quản trang liệt sĩ (kỳ 1)