Người Việt 5 châu

Bức thư xúc động của thiếu niên Việt được giải cứu khỏi tội phạm buôn người ở Anh

Bức thư xúc động của thiếu niên Việt được giải cứu khỏi tội phạm buôn người ở Anh

Thiếu niên Việt bị nhét trong vali của tội phạm buôn người ở Anh sau khi được giải cứu hiện đã có một gia đình mới hạnh phúc. Cậu đã viết một bức thư xúc động để cảm ơn đất nước và những người đã cưu mang mình.