fbpx

Người Việt 5 châu

Dân rơm trồng cỏ (kỳ 7)

Dân rơm trồng cỏ (kỳ 7)

Với nguồn lợi tài chính khổng lồ thu được từ "công nghệ cần sa", tội phạm người Việt ở nước ngoài đang hình thành những tập đoàn mafia tầm cỡ quốc tế.

Dân rơm trồng cỏ (kỳ 5)
Dân rơm trồng cỏ (kỳ 4)
Vụ 39 người chết trong container ở Anh: Nếu cơ quan chức năng thật sự muốn quản lý
Dân rơm trồng cỏ (kỳ 3)