Chuyện được kể từ Joseph Roger Vĩnh San – vị Hoàng tử út của vua Duy Tân (kỳ 2)

Ông Joseph Roger Vĩnh San đã có những chia sẻ rất tình cảm dành cho cha mình là cựu hoàng Duy Tân trong những ngày sống trên đảo.