Sự Kiện Nóng

Nhóm cướp ô tô dùng dao kiếm ép tài xế ký giấy vay nợ 250 triệu đồng

Nhóm cướp ô tô dùng dao kiếm ép tài xế ký giấy vay nợ 250 triệu đồng

Được bạn nhờ đòi nợ giúp, Hà đã lôi kéo thêm 5 thanh niên khác cùng mình đi tìm gặp ông Hảo, rồi cướp ô tô, ép ký giấy vay nợ.

Lên mạng học chế tạo súng rồi mở
Phía sau câu chuyện những chân dài giao dịch phi đạo đức