Cuộc chiến chống tham nhũng tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:36 13/02/2021 |

Nhấn mạnh chủ trương “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước”, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tiếp tục đề cao cuộc chiến chống tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “trường hợp đặc biệt” được giới thiệu tái cử, càng củng cố niềm tin của nhân dân về người “đốt lò” để bảo vệ những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

chống tham nhũng 2
Sự co cụm và thu hẹp của các tệ nạn tham nhũng và tiêu cực, khiến uy tín của Đảng trong dân thêm củng cố.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/1 đến 2/2, thực sự là một sự kiện chính trị thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 nhận được sự dõi theo đầy tin cậy của quần chúng nhân dân. Nhấn mạnh chủ trương “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước”, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tiếp tục đề cao cuộc chiến chống tham nhũng.

Trong Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 trình Đại hội khóa 13, có đoạn nhấn mạnh:  “Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức Đảng, đảng viên còn chưa ngang tầm nhiệm vụ. Cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng, Nhà nước chưa thật đầy đủ, đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Những khó khăn, hạn chế và khuyết điểm đó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục cho bằng được. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác”.

Khi Đảng đã thấy những khiếm khuyết trong quá trình vận hành, nghĩa là Đảng đang trưởng thành về mọi mặt. Những lỗ hổng về trình độ và kinh nghiệm, đều dễ dàng bổ sung mỗi ngày. Yếu tố cốt lõi để Đảng đồng hành cùng dân tộc chính là ý chí phụng sự. Nếu đã xác định rõ ràng ý chí phụng sự cho dân tộc, thì Đảng có cách hữu hiệu để nâng cao năng lực cầm quyền cũng như kiện toàn kiểm soát quyền lực.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trên 15.000 tổ chức đảng và trên 47.000 đảng viên (trong đó trên 23.000 đảng viên là cấp ủy viên các cấp), giám sát trên 183.000 tổ chức đảng và trên 528.000 đảng viên (trong đó trên 154.000 đảng viên là cấp ủy viên các cấp).

Tập trung nhiều vào những điểm “nóng”, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm như: việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác cán bộ; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tha hóa quyền lực của đảng viên có chức quyền trong việc quyết định chủ trương, chính sách và trong công tác cán bộ,….

Đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của cán bộ trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân hàng; bảo vệ môi trường, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp; thực hiện dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công…   Trong đó có nhiều việc mới, việc tồn tại đã lâu, rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội đã được phát hiện, làm rõ, kết luận và xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Với tinh thần quyết liệt chỉnh đốn đội ngũ trong sạch và vững mạnh, công tác kiểm tra Đảng trong 5 năm qua đã quyết định kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên vi phạm, có cả những đồng chí giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, đương chức hoặc đã nghỉ hưu…

Rõ ràng, đó là cách làm nghiêm từ trên xuống, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, nhưng cũng rất nhân văn, mục đích chính là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đạt được kết quả quan trọng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra ở những nơi, những lĩnh vực mà trước đây ít hoặc chưa được kiểm tra như: cơ quan tư pháp, các cơ quan trong lực lượng vũ trang, các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước…

Qua kiểm tra, đã kịp thời xử lý những đảng viên tham nhũng, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý và công khai kết quả xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm.

Một số kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tạo tiền đề cho các ngành chức năng xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật (như các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, vụ Đinh Ngọc Hệ, vụ AVG, vụ BIDV…).

chống tham nhũng 1
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ chiếm đoạt hàng trăm tỉ từ thu phí cao tốc TP.HCM – Trung Lương

“Chống” phải đi liền với “xây”. Trong tham luận tại Đại hội Đảng, nhiều ý kiến của đại biểu đã đề cập đến cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Ông Mai Trực từ góc độ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, cho rằng bên cạnh việc hoàn thiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức để cán bộ, đảng viên “không thể”, “không dám” và “không cần” tham nhũng, cần có cơ chế để bảo vệ, khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn, đi đầu trong đổi mới vì sự phát triển.

Việc đánh giá, xử lý các sai phạm cần đặt trong những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể để có quan điểm xử lý khách quan, đúng đắn, phù hợp. Tương tự, Bí thư thành ủy Đà Nẵng- Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị sớm triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Việt Nam chúng ta đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Yêu cầu cải thiện mạnh mẽ về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng là thử thách không nhỏ, trong bối cảnh ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu ngày một gia tăng.

Mặt khác, nước ta cũng đang đối diện thực trạng phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội ngày càng sâu sắc. Thực tế cho thấy, vẫn chưa có sự đồng bộ trong cải cách hành chính với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp.

Thể chế, pháp luật vẫn còn chưa đồng bộ và thiếu nhất quán, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và dân chủ hoá đời sống xã hội trong điều kiện mới.Công cuộc cải cách luôn “đụng chạm” đến lợi ích của không ít cá nhân và lợi ích nhóm, lợi ích ngành khiến cho việc thực hiện luôn gặp khó khăn, cản trở.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, đặc biệt là các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng… Cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự là động lực mạnh mẽ cho cải thiện môi trường kinh doanh. Điều kiện kinh doanh chậm được cắt giảm, có những thủ tục hành chính được cắt giảm nhưng lại phát sinh những thủ tục hành chính mới ở các nội dung khác. Tính liên thông trong cải cách thủ tục hành chính chưa cao.

Đặc biệt, một số cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa làm hết trách nhiệm, có lúc, có nơi còn có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Với vai trò lãnh đạo, Đảng nhận thức rõ ràng về tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Công cuộc phòng chống tham nhũng và tiêu cực, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và cầm trịch, đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Sự co cụm và thu hẹp của các tệ nạn tham nhũng và tiêu cực, khiến uy tín của Đảng trong dân thêm củng cố.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao – Nguyễn Hòa Bình đề nghị mở rộng biên độ phòng chống tham nhũng và tiêu cực: “Phải kiểm soát rất chặt chẽ, những ai có dấu hiệu phải loại trừ từ sớm. Khi ai đó có vấn đề, người ta thường đòi hỏi “chứng cứ đâu?”.

Đúng là tìm chứng cứ thì không thể có ngay được.  Nhưng nếu hỏi ông, bà này có trong sạch hay không thì người dân, cấp dưới, qua công việc, qua điều hành, qua cuộc sống hằng ngày, đều biết cả. Và không chỉ nghe người ta nói trong cuộc họp hay khi cán bộ đó còn đương chức, còn ở đó, mà cả khi người đó không có mặt, thậm chí khi rời đi, về hưu hay luân chuyển rồi…”.

Tâm Huyền

Bình luận

Bạn có thể quan tâm