Tag: 39 người chết trong container

Vụ 39 người chết trong container ở Anh: Nếu cơ quan chức năng thật sự muốn quản lý