Tag: Báo TT&ĐS số 864

Tên trộm có một không hai, vác chuối đi… cướp ngân hàng
Bi hài vụ hành khách mang thuốc nổ lên máy bay