Tag: bắt cóc

Nam thanh niên bị “bắt cóc” giữa ban ngày và cuộc giải cứu ngoạn mục từ người bạn