Tag: buôn người

Dựng 7 lán trại trong rừng để nhốt phụ nữ bán sang Trung Quốc