Tag: cách ly covid-19

Gần 100 chiến sĩ công an phải cách ly chỉ vì 1 tên cướp