Tag: cau thu Van Thanh

Câu chuyện chi tiết về cuộc đời các cầu thủ U23 Việt Nam: Hậu vệ Vũ Văn Thanh – từ cậu bé bệnh tim đến dáng đứng lừng lững đầy kiêu hãnh (Kỳ 2)
Câu chuyện chi tiết về cuộc đời các cầu thủ U23 Việt Nam:Hậu vệ Vũ Văn Thanh – từ cậu bé bệnh tim đến dáng đứng lừng lững đầy kiêu hãnh (Kỳ 1)