Tag: cay chum ngay

Người phụ nữ kể chuyện khỏi bướu cổ sau một tháng đắp thuốc làm từ cây chùm ngây với gừng
Suốt 18 năm bị bướu cổ bỗng khỏi bệnh nhờ bài thuốc từ gừng và cây chùm ngây