Tag: chuyện tâm linh

Cụ bà bị bại liệt “cứ đêm khuya là đi lại được” (kỳ 1)
Kỳ lạ chuyện cây cối, chó mèo… phải đội tang khi chủ qua đời