Tag: covid-19

Người nghèo nhường khoản hỗ trợ Covid 19 và sự vô cảm của quan chức tham nhũng
PGS, TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế: Xử lý nghiêm những bất minh trong mua sắm thiết bị y tế phục vụ phòng, chống Covid-19
Máy xét nghiệm Covid – 19 không thể nhận diện cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo
Âm nhạc đồng hành chống Covid 19
Từ khuất tất mua bán máy xét nghiệm, cuộc chiến chống tham nhũng cần đồng hành cùng cuộc chiến chống Covid-19
Giải pháp xét nghiệm cần được quan tâm trong giai đoạn mới của cuộc chiến chống Covid-19