Tag: Đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc

Xung quanh câu chuyện bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc
Ông Phạm Phú Quốc xin thôi Đại biểu Quốc hội và những vướng mắc còn lại
Đại biểu quốc hội bất ngờ có tấm hộ chiếu Cyprus trớ trêu