Tag: Dang HUy Phong bam huyet

Đặng Huy Phòng bấm huyệt – Kỳ cuối:  “Bàn tay vàng bấm huyệt” trò chuyện với độc giả Tuổi trẻ & Đời sống
Đặng Huy Phòng bấm huyệt – Kỳ 9: “Kỳ tích” trong cuốn sổ huyền thoại của người bôn ba tầm sư học đạo
Đặng Huy Phòng bấm huyệt – Kỳ 8: Chuyện bi hài và xúc động của những người vừa thoát khỏi khuyết tật, tàn phế
Đặng Huy Phòng bấm huyệt – Kỳ 7: Quay video toàn bộ để chứng thực một người Hà Nội được đuổi bệnh “thần kỳ”
Đặng Huy Phòng bấm huyệt – Kỳ 6: Trên khoang máy bay, “bấm” khỏi bệnh cho nữ phó tổng giám đốc phải đeo đai lưng cổ vì đau xương khớp