Tag: đất vàng

Hủy kết quả đấu giá khu đất vàng mà vợ chồng Đường “Nhuệ” từng rao bán