Tag: đấu giá đất

Hủy kết quả đấu giá khu đất vàng mà vợ chồng Đường “Nhuệ” từng rao bán
“Gói hàng bí ẩn” và những lô đất vàng Đường “Nhuệ” tự nhận sở hữu rồi rao bán trên mạng