Tag: Đoàn Văn Hậu

Hãy cởi trói cho Văn Hậu, đừng bắt cậu ấy chịu đựng thêm nữa!
Cựu danh thủ Thể Công, Vũ Mạnh Hải:  “Đừng kỳ vọng quá mức vào Văn Hậu mà vô tình tạo áp lực ngàn cân cho cậu ấy”