Tag: giang ho pha quan

Đòi tiền bảo kê không được, 20 tên giang hồ phá quán ăn và… mắc bẫy