Tag: hạn mặn

Miền Tây chống chọi hạn mặn và nỗi ưu tư về thiên nhiên bị ngược đãi
Tự dưng phá đập khiến nước mặn tràn ngập hàng trăm vườn cây ăn trái tiền tỷ
Ca sĩ Thủy Tiên và tấm lòng dành cho vùng hạn mặn