Tag: hát bội

Tâm sự của nghệ nhân cuối cùng làm mặt nạ hát bội ở Sài Gòn