Tag: hợp tác xã

Giải cứu nông sản thời Covid-19 và thách thức mô hình hợp tác xã kiểu mới