Tag: khẩu trang

Loạn giá khẩu trang giữa cơn bão dịch virus corona và chia sẻ thẳng thắn của chủ tiệm thuốc