Tag: lừa bán phụ nữ

Dựng 7 lán trại trong rừng để nhốt phụ nữ bán sang Trung Quốc