Tag: ly hon

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Tôi đã hai lần chia tay
Bị chồng cũ hành hung cắt đứt tai, cứa cổ