Tag: máy xét nghiệm covid 19

PGS, TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế: Xử lý nghiêm những bất minh trong mua sắm thiết bị y tế phục vụ phòng, chống Covid-19
Máy xét nghiệm Covid – 19 không thể nhận diện cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo
Từ khuất tất mua bán máy xét nghiệm, cuộc chiến chống tham nhũng cần đồng hành cùng cuộc chiến chống Covid-19
Mượn máy xét nghiệm Covid 19, sao không tôn vinh, khen thưởng người cho mượn?