Tag: mê tín

Ngất xỉu vì ‘vong nhập’ đòi trả đất vì xây thêm phòng học mới?
Lễ hội cầu may, cầu lợi hay lễ hội mê tín?