Tag: mê tín dị đoan

Vận hạn năm tuổi và chuyện kiêng kị thái quá thành mê tín dị đoan