Tag: Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hạnh

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hạnh gửi lại vẻ đẹp một người Hà Nội bình dị