Tag: nghiện internet

Trẻ cai nghiện internet bị nhốt trong phòng kín, đánh đập ở Trung Quốc