Tag: nghiện ma túy

Trăm phương ngàn kế trốn trại của các con nghiện
Giả danh cảnh sát phòng chống ma túy để trấn lột tiền của con nghiện