Tag: người Thái

Dòng sông mang tên vị chánh tổng người Thái bị đầu độc