Tag: người Việt ở Pháp

Nữ trung sĩ Pháp gốc Việt hy sinh tại vùng chiến sự Mali