Tag: nhat xac o Thien Cam Son

Biệt đội nhặt xác trên đỉnh Thiên Cấm Sơn: Nghĩa cử cao đẹp qua những ngôi mộ vô danh dưới chân núi Bà Đội Om (kỳ cuối)
Biệt đội nhặt xác trên đỉnh Thiên Cấm Sơn: Đu mình cheo leo bên vách núi, lần mò xuống vực tìm những… “xác thối” (kỳ 4)
Biệt đội nhặt xác trên đỉnh Thiên Cấm Sơn: Những người không ăn lương, đu mình xuống vực thẳm tìm… xác chết (kỳ 3)
Biệt đội nhặt xác trên đỉnh Thiên Cấm Sơn (kỳ 1)