Tag: ninh bo

Khi quan chức mang gương mặt nịnh!
Có bao nhiêu sắc độ nịnh bợ trong môi trường công chức?