Tag: nữ phi công

Nữ phi công duy nhất trên thế giới không có đôi tay