Tag: o nhiem moi truong

Hàng vạn dân phải đeo khẩu trang đi ngủ và… hít chất độc dioxin