Tag: ô nhiễm tiếng ồn

Cái loa nhỏ tác hại lớn, hay giai đoạn mới của cuộc chiến chống ô nhiễm tiếng ồn?