Tag: pha rung

Có bao nhiêu Phượng râu vẫn “dắt voi chui qua lỗi kim”? (kỳ 1)