Tag: quốc tịch Cyprus

Ông Phạm Phú Quốc xin thôi Đại biểu Quốc hội và những vướng mắc còn lại
Đại biểu quốc hội bất ngờ có tấm hộ chiếu Cyprus trớ trêu