Tag: soi than

Bất ngờ tiểu ra viên sỏi dài 2cm không cần phẫu thuật