Tag: tai nạn hi hữu

Người đàn ông bị đâm dao xuyên đầu không chết, làm việc bình thường sau ba ngày