Tag: Thảo Trang

Nghề diễn của chân dài Thảo Trang sau duyên nợ ngắn ngủi với cầu thủ Phan Thanh Bình