Tag: thiên tai

Chống chọi thiên tai cần giải pháp căn cơ để nước mưa không hòa nước mắt