Tag: tin dung den

Tín dụng đen bủa vây người dân nghèo miền Tây: Hết cho vay nặng lãi lại đến vay tín chấp của các công ty tài chính (kỳ cuối)
Tín dụng đen bủa vây người dân nghèo miền Tây: Tan nhà nát cửa, rơi vào thảm cảnh ăn ngủ không yên vì trót vay tiền từ “tín dụng cột đèn” (kỳ 3)
Tín dụng đen bủa vây người dân nghèo miền Tây: Những chiêu thức đơn giản mà hiệu quả đưa những “con mồi” vào vòng xoáy tín dụng đen (kỳ 2)