Tag: trấn áp tội phạm ma túy

Từ vụ khởi tố 8 sĩ quan công an, cần thêm thái độ mạnh mẽ trấn áp tội phạm ma túy