Tag: trộm cướp

Gần 100 chiến sĩ công an phải cách ly chỉ vì 1 tên cướp