fbpx

Tag: Tuổi trẻ & đời sống số 867

Trưởng Công an xã rút súng “doạ” bắn vào đầu dân