Tag: Tuổi trẻ & đời sống số 915

Trải nghiệm 14 ngày cách ly của kiến trúc sư và cảm nhận về cuộc chiến chống Covid 19
Cấp dưới vận động tiền xây nhà cho người nghèo, Hội Nông dân quận nhảy vào treo bảng “tài trợ”, tranh công